banner_KVG_president.png - 190,39 kB

Hartelijk welkom op onze website

Het Katholiek Vrouwen Gilde is een actieve vrouwenvereniging, de leden komen 1x per maand bij elkaar
voor een informatieve, creatieve of ontspanningsavond. Ook organiseren wij diverse excursies en een dagtocht.
Ook is er een zomertennisgroep.
Oorspronkelijk alleen voor katholieke vrouwen maar we zijn een open vereniging voor alle vrouwen,
ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid.
KVG Wageningen is een vereniging om te ontmoeten, te verdiepen en actief bezig te zijn en te blijven.

Er is een contactblad de KVGids, deze verschijnt 3x per seizoen. Hierin staan alle activiteiten.
Deze wordt bij u bezorgd door een van onze wijkleidsters.
Ook middels deze site houden wij u op de hoogte.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Verrijzeniszaal van de St. Johannes de Doperkerk. Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen.
(Tenzij anders vermeld).

Het seizoen loopt van september t/m mei.
De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond en beginnen om 19.30 uur.

Wensenplan

Verder is er via ons "wensenplan" ruimte voor allerlei incidentele initiatieven
die door de leden zelf georganiseerd worden.

Ontstaansgeschiedenis KVG - Wageningen

In 1949 krijgt pastoor de Boer van Wageningen het verzoek van het aartsdiocees Utrecht een plaatselijke afdeling
van het KVG op te richten. Hij legt deze vraag voor aan een tiental vrouwen uit zijn parochie.
Onder de bezielende leiding van Mevr. Leussink-Bergevoet en Mevr. Dechering-Braakman wordt op 9 november
van dat jaar een voorlopig bestuur samengesteld; 9 december 1949 maakt de parochie dit bekend. 21 maart 1950
beschikt de afdeling over een voltallig bestuur; dertig tot veertig vrouwen sluiten zich aan bij de vereniging.
Al snel groeit het ledental tot ongeveer honderd.